Karin Hindriks

Karin Hindriks

Rianne heeft met ons het plan van aanpak voor de RI/E uitgewerkt. Het was erg prettig om daarvoor op iemand te kunnen bouwen die kennis van zaken heeft. Ze heeft het hele traject op een goede wijze gemonitord en ook de samenwerking was prima!

Wat we vooral als heel fijn hebben ervaren is het feit dat Rianne heel praktisch meedenkt over de invulling van de regelgeving. Het is uiteraard van belang dat de RI/E op de juiste manier wordt toepast maar het moest wel werkbaar blijven. Soms leek dat te botsen maar Rianne heeft overal een passende oplossing voor kunnen vinden.

Doordat Rianne zich uitstekend heeft verdiept in de werkzaamheden en degenen die het werk moeten uitvoeren, heeft ze ervoor kunnen zorgen dat we de RI/E op een kwalitatief goede, maar ook werkbare wijze hebben kunnen implementeren. Voor elk klein tot middelgroot bedrijf dat de RI/E wil gaan toepassen, kunnen we Rianne van harte aanbevelen.