Loopbaanbegeleiding

VitaalProfijt biedt loopbaanbegeleiding aan iedereen die op zoek is naar werk dat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld wanneer je geen plezier meer beleeft in je huidige baan of wanneer de balans tussen werk en privé is zoekgeraakt. Door middel van een persoonlijk traject wordt antwoord gezocht op vragen die spelen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

 

Wat kunt u verwachten

Elk traject start met een intakegesprek. Afhankelijk van de loopbaanvraag wordt gekeken welke acties kunnen worden ingezet om de vraag te beantwoorden. Door middel van o.a. coaching, training, opdrachten en het eventueel maken van ondersteunende testen worden persoonlijkheid, interesse en capaciteiten helder waardoor meer inzicht ontstaat in mogelijkheden en beperkingen. Vanuit deze inzichten krijg je meer mogelijkheden om de eigen regie te pakken om de toekomstige loopbaan vorm te geven.

 

Tarieven

Een standaard traject bestaat uit 5 gesprekken

  • Intakegesprek (gratis)
  • Diagnostisch testgebruik die meerwaarde heeft om inzicht te krijgen in persoonlijkheid, capaciteiten en/of interesse
  • Ontwikkelingsfase (coaching, training en opdrachten)
  • Reflectiegesprek (welke betekenis geef je aan de verkregen informatie)
  • Plan van aanpak (wat ga je doen met de opgedane kennis)

Een standaard traject kost € 500,- excl. BTW

Een verslaglegging van het traject is onderdeel van het traject.

Voor elk traject kunt u rekenen op een inspanningsverplichting van de coach. Zie algemene voorwaarden. Het resultaat is afhankelijk van welke stappen u als coachee onderneemt.