Re-integratie

Soms kun je door ziekte het werk wat je altijd met plezier hebt gedaan niet meer uitvoeren. Om toch actief te blijven in het arbeidsproces verplicht de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) om via re-integratie 1e spoor op zoek te gaan naar passend werk binnen de organisatie. Wanneer dit geen mogelijkheid is dan wordt re-integratie 2e spoor opgestart. Er wordt dan gezocht naar passend werk bij een andere werkgever.

Wat kun je verwachten

VitaalProfijt wil bedrijven graag ondersteunen in haar re-integratieactiviteiten. Wij begrijpen als geen ander dat ziekte een onwenselijke situatie is, zowel voor de werkgever als de werknemer. Vanuit dit oogpunt handelt VitaalProfijt in haar werkwijze. Het belang van samenwerking staat voorop. Bij re-integratie 1e spoor wordt door VitaalProfijt gekeken naar mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Vragen die worden onderzocht zijn o.a.: Is het mogelijk de werkplek de werktijden of de functie aan te passen? Kan er sprake zijn van gedeeltelijke werkhervatting?

 

Blijkt na 1 jaar ziekte dat er geen concreet perspectief is op een passende oplossing binnen de eigen organisatie dan moet er gezocht worden naar passend werk buiten de eigen organisatie.  In het re-integratietraject 2e spoor worden de mogelijkheden en wensen onderzocht om de werknemer te begeleiden naar werk bij een andere werkgever. In het traject dat bestaat uit coaching en opdrachten worden onder andere ook de capaciteiten, interesses en mogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij valt ook te denken aan ondersteuning bij arbeidsmarktverkenning en sollicitatieactiviteiten.

 

Vitaal Profijt maakt indien nodig gebruik van vragenlijsten en testgebruik vanuit ‘TalentLens Re-integratie’ (Pearson) om meer inzicht te krijgen in de betreffende medewerker. Hierdoor wordt per traject de voorspellende waarde vergroot en de informatie draagt tevens bij aan het verstevigen van het fundament waar wij ons op baseren. Hierdoor kunnen uiteindelijk conclusies worden getrokken. Hierbij wordt vooral gekeken naar het persoonsprofiel, leerbaarheid, weerbaarheid en motivatie van de medewerker.

.

Tarieven

Re-integratie trajecten verlopen vaak via het UWV. VitaalProfijt begeleidt de trajecten ‘Werk fit’ & ‘Naar Werk’ uit vanuit Buro Werkwijzer waarmee VitaalProfijt samenwerkt.