NL LEERT DOOR (NOW 2.0) Gestopt

De subsidie maatregel die op 1 december 2020 voor een tweede keer ontwikkeladviezen voor iedereen mogelijk maakte is wederom gestopt!!

Werkenden en werkzoekenden konden vanaf begin augustus tot september en voor een tweede keer op 1 december jl. kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kregen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook konden loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Naar verwachting zouden bij de eerste ronde zo’n 22.000 mensen hiervan gebruik maken en wat ook zo is gelopen. Voor de tweede ronde was er zelfs ruimte voor 55.000 aanmeldingen. Deze waren binnen 1 dag allemaal ingevuld. Omdat daarmee wederom het subsidieplafond is bereikt heeft de overheid een opnieuw een stop ingevoerd. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door.

Het tweede noodpakket banen en economie, dat doorloopt tot eind september, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd wil het kabinet met het pakket mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Daarom zijn werkgevers die de NOW-regeling aanvragen bijvoorbeeld verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werknemers kunnen daarvoor gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun O&O-fonds biedt. In aanvulling daarop heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door, waarmee mensen kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen.

Minister Koolmees is blij dat mensen vanaf deze zomer al aan de slag kunnen met een loopbaanadviseur: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Ben jij geraakt door de Corona crises? Dan zou dit het moment zijn om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Maar heb je geen idee wat je zou willen of waar kansen liggen en je werkgever kan hierin niet ondersteunen of financieel bijdragen, meld je dan aan voor een plek op de wachtlijst bij VitaalProfijt! Zodra de subsidie maatregel wordt verruimd en/of verlengd en er weer aanmeldingen hiervoor gedan mogen worden zal je door mij benaderd worden of je als nog belangstelling voor dit traject hebt.  Het traject zal dan bestaan uit onder anderen een arbeidsmarktscan, het inzichtelijk maken van je persoons-, werk- en zoekprofiel of zicht krijgen in (om)scholingsmogelijkheden. Persoonlijke coaching en ondersteuning op het gebied van arbeidsmarktbenadering of sollicitatievaardigheden kunnen tevens onderdeel zijn van het traject.

 

 

Wil jij niet de kans mislopen bij een mogelijke verlenging en/of verruiming van deze subsidiemaatregel?

 

 

Meld je dan aan voor de wachtlijst via onderstaand formulier!

Zodra de subsidie maatregel wordt verlengt neem ik contact met je op!

 

    Note: Je e-mail adres wordt niet openbaar gemaakt en/of gedeeld met derden.