Karin Hindriks

Karin Hindriks

Rianne heeft voor ons het plan van aanpak voor de RI/E uitgewerkt. Erg prettig om op iemand te kunnen bouwen die kennis van zaken heeft, het hele traject goed monitort